MENU (C)

Taylor Swift - High Infidelity - Slovenský preklad (TEXT)

Lock broken, slur spoken
Wound open, game token
I didn't know you were keeping count
Rain soaking, blind hoping

#sanderlei #TaylorSwift #HighInfidelity #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - High Infidelity (TEXT)

Lock broken, slur spoken
Wound open, game token
I didn't know you were keeping count
Rain soaking, blind hoping
You said I was freeloading
I didn't know you were keeping count

[Chorus]
High infidelity
Put on your records and regret me
I bent the truth too far tonight
I was dancing around, dancing around it
High infidelity
Put on your headphones and burn my city
Your picket fence is sharp as knives
I was dancing around, dancing around it

[Refrain]
Do you really wanna know where I was April 29th?
Do I really have to chart the constellations in his eyes?

[Verse 2]
Storm coming, good husband
Bad omen
Dragged my feet right down the aisle
At the house lonely, good money
I'd pay if you'd just know meSeemed like the right thing at the time

[Refrain]
You know there's many different ways that you can kill the one you love
The slowest way is never loving them enough
Do you really wanna know where I was April 29th?
Do I really have to tell you how he brought me back to life?

[Chorus]
High infidelity
Put on your records and regret me
I bent the truth too far tonight
I was dancing around, dancing around it
High infidelity


Put on your headphones and burn my city
Your picket fence is sharp as knives
I was dancing around, dancing around it

[Refrain]
Do you really want to know where I was April 29th?
Do I really have to chart the constellations in his eyes?
You know there's many different ways that you can kill the one you love
The slowest way is never loving them enough

[Chorus]
High infidelity
Put on your records and regret meeting me
I bent the truth too far tonight


I was dancing around, dancing around it
High infidelity
Put on your headphones and burn my city
Your picket fence is sharp as knives
I was dancing around, dancing around it

[Non-Lyrical Break]

[Post-Chorus]
Oh, there's many different ways that you can kill the one you love
And it's never enough, it's never enough

[Outro]
Lock broken, slur spoken


Wound open, game token
I didn't know you were keeping count
Rain soaking, blind hoping
You said I was freeloading
I didn't know you were keeping count
But, oh, you were keeping count


Taylor Swift - High Infidelity - Slovenský preklad (TEXT)


Zamknite rozbité, hovorené
Otvorená rana, herný token
Nevedel som, že si držíš počítanie
Dážď namáčanie, slepé dúfanie
Povedal si, že som na voľnom mieste
Nevedel som, že si držíš počítanie


[Chorus]
Vysoká nevera
Dajte si svoje záznamy a ľutovať ma
Dnes večer som príliš ďaleko pravdu
Tancoval som okolo, tancoval som okolo
Vysoká nevera
Oblečte si slúchadlá a spálite moje mesto
Váš plot je ostrý ako nože
Tancoval som okolo, tancoval som okolo

[Refrin]
Naozaj chcete vedieť, kde som bol 29. apríla?
Naozaj musím zmapovať konštelácie v jeho očiach?


[Verš 2]
Búrka, dobrý manžel
Zlé znamenie
Ťahal mi nohy priamo dole uličkou
V dome osamelý, dobré peniaze
Platil by som, keby si ma len poznal
Sa v tom čase javilo ako správna vec

[Refrin]
Viete, existuje veľa rôznych spôsobov, ako môžete zabiť ten, ktorého máte radi
Najpomalší spôsob ich nikdy nie je dosť milovať
Naozaj chcete vedieť, kde som bol 29. apríla?
Naozaj ti musím povedať, ako ma priviedol späť k životu?


[Chorus]
Vysoká nevera
Dajte si svoje záznamy a ľutovať ma
Dnes večer som príliš ďaleko pravdu
Tancoval som okolo, tancoval som okolo
Vysoká nevera
Oblečte si slúchadlá a spálite moje mesto
Váš plot je ostrý ako nože
Tancoval som okolo, tancoval som okolo

[Refrin]
Naozaj chcete vedieť, kde som bol 29. apríla?
Naozaj musím zmapovať konštelácie v jeho očiach?
Viete, existuje veľa rôznych spôsobov, ako môžete zabiť ten, ktorého máte radi


Najpomalší spôsob ich nikdy nie je dosť milovať

[Chorus]
Vysoká nevera
Dajte si svoje záznamy a ľutujte, že sa so mnou stretnete
Dnes večer som príliš ďaleko pravdu
Tancoval som okolo, tancoval som okolo
Vysoká nevera
Oblečte si slúchadlá a spálite moje mesto
Váš plot je ostrý ako nože
Tancoval som okolo, tancoval som okolo

[NEVYLICKÉ BREASE]


[Po chóre]
Och, existuje mnoho rôznych spôsobov, ako môžete zabiť ten, ktorého máte radi
A nikdy to nestačí, nikdy to nestačí

[Outro]
Zamknite rozbité, hovorené
Otvorená rana, herný token
Nevedel som, že si držíš počítanie
Dážď namáčanie, slepé dúfanie
Povedal si, že som na voľnom mieste
Nevedel som, že si držíš počítanie
Ale, oh, držal si sa počítaťSanderlei Sanderlei

#sanderlei