MENU (C)

Loser - Charlie Puth 「TEXT」 - Slovenský preklad

Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser

#BLACKPINK #lyrics #Loser #CharliePuth #sanderlei #TikTok #REMIX


Loser - Charlie Puth 「TEXT」

Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her?
I'll never recover, I'll never be fine
Cause I-I

[Verse 1]
I just might get a little too drunk
So, I won't think about us (Uh)
I don't think about what (Uh)
We could have been, and


I stay up, like, three or four nights
So I won't dream about us (Uh)
I wake up with no luck (No)
I just can't win
[Pre-Chorus]
I should've seen it all along (Uh-ah)
She was a one in a million (Uh-ah)
It hurts whenever someone says her name (Someone says her name)
When we wеre goin' off and on (Uh-ah)
I guess I really playеd it wrong (Ah-uh)
I should’ve never let her slip away

[Chorus]
Oh, I'm such a loser


How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her?
I'll never recover, I'll never be fine
Cause I-I

[Verse 2]
Uh, I just might get a little too gone
When she needed somebody (Uh)
Up against her body (Woah) at two A.M
Yeah, now I keep lyin' to myself
But she's just joking proudly (She's joking proudly)
She'll probably call me and we'll be us again[Pre-Chorus]
I should've seen it all along (Uh-ah)
She was a one in a million (Ah-uh)
It hurts whenever someone says her name (Stay)
[Chorus]
No, I'm such a loser
How'd I ever lose her? (Lose her)
Oh, baby, I must've been out of my mind (-ind)
Now, I-I'm a loser
Why'd I have to lose her? (Her)
I'll never recover, I'll never be fine (Fine)
Cause I-I, uh


[Post-Chorus]
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser (Yeah, I say)
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma (I)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser

[Bridge]
Tell me God is real
Do you think about me still?
Or am I livin' for nothing?
Don't know where it went
Wrong but I'll just take the hint


It's gonna take some adjusting

[Chorus]
Oh, I'm such a loser
How'd I ever lose her?
Oh, baby, I must've been out of my mind
Now, I-I'm a loser (Oh!)
Why'd I have to lose her? (I'll never)
I'll never recover, I'll never be fine (Oh, baby, I)
Cause I-I'm a loser
[Post-Chorus]
I'm-ma-ma-ma-ma
I'm-ma-ma-ma-ma (Ah, hey)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser (Yeah, I say)


I'm-ma-ma-ma-ma (What I say)
I'm-ma-ma-ma-ma (When I say)
I'm-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-ser


Loser - Charlie Puth 「TEXT」 - Slovenský preklad


Ach, som taký porazený
Ako som ju niekedy stratil?
Och, zlato, musel som byť mimo mojej mysle
Teraz som porazený
Prečo som ju musel stratiť?
Nikdy sa nezotavím, nikdy nebudem v poriadku
Pretože i-i

[Verš 1]
Len by som sa mohol trochu opiť


Takže na nás nebudem myslieť (uh)
Nemyslím na čo (uh)
Mohli sme byť, a
Zostávam hore, ako, tri alebo štyri noci
Takže o nás nebudem snívať (uh)
Zobudím sa bez šťastia (nie)
Len nemôžem vyhrať
[Presorus]
Mal som to vidieť celú dobu (uh-ah)
Bola jednou z miliónov (uh-ah)
Bolí to vždy, keď niekto povie jej meno (niekto povie jej meno)
Keď sme odišli a ďalej (uh-ah)
Myslím, že som to naozaj hral zle (ah-uh)
Nikdy som ju nemal nechať skĺznuť[Chorus]
Ach, som taký porazený
Ako som ju niekedy stratil?
Och, zlato, musel som byť mimo mojej mysle
Teraz som porazený
Prečo som ju musel stratiť?
Nikdy sa nezotavím, nikdy nebudem v poriadku
Pretože i-i

[Verš 2]
Uh, len by som mohol trochu preč
Keď niekoho potrebovala (uh)
Proti jej telu (woah) o dvoch hodinách


Áno, teraz si stále neustále
Ale ona len srandu s hrdosťou (hrdo si žartuje)
Pravdepodobne mi zavolá a budeme znova nás

[Presorus]
Mal som to vidieť celú dobu (uh-ah)
Bola jednou z miliónov (ah-uh)
Bolí to vždy, keď niekto povie jej meno (zostaňte)
[Chorus]
Nie, som taký porazený
Ako som ju niekedy stratil? (Stratiť ju)
Och, zlato, musel som byť mimo mojej mysle (-ind)
Teraz som porazený
Prečo som ju musel stratiť? (Ona)


Nikdy sa nezotavím, nikdy nebudem v poriadku (v poriadku)
Pretože i-i, uh

[Po chóre]
Som ma-ma-ma-ma-ma
Som ma-ma-ma-ma-ma
Som ma-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-o-ser (áno, hovorím)
Som ma-ma-ma-ma-ma
Som ma-ma-ma-ma (i)
Som ma-ma-ma-ma-ma-lo-lo-o-o-o-ser

[Most]
Povedz mi Boh je skutočný
Myslíš si na mňa stále?


Alebo som pre nič živá?
Neviem, kam to šlo
Nesprávne, ale len si vezmem náznak
Trvá to nejaké prispôsobenie

[Chorus]
Ach, som taký porazený
Ako som ju niekedy stratil?
Och, zlato, musel som byť mimo mojej mysle
Teraz som porazený (oh!)
Prečo som ju musel stratiť? (Nikdy nebudem)
Nikdy sa nezotavím, nikdy nebudem v poriadku (oh, zlatko, ja)
Pretože som porazený
[Po chóre]


Som ma-ma-ma-ma-ma
Som ma-ma-ma-ma-ma (ah, hej)
Som ma-ma-ma-ma-ma-lo-o-o-o-o-ser (áno, hovorím)
Som ma-ma-ma-ma (čo hovorím)
Som ma-ma-ma-ma-ma (keď hovorím)
Som ma-ma-ma-ma-ma-lo-lo-o-o-o-serYouTube - TOP 50

#sanderlei