MENU (C)

THE SHADE - Rex Orange County 「Lyrics」

(Two, three, four) I was closing all the blinds
Just so you could sleep the night through
I was staying by your side
Just so I knew you were okay

#TikTok #sanderlei #shorts


THE SHADE 「Lyrics」 - Rex Orange County

(Two, three, four) I was closing all the blinds
Just so you could sleep the night through
I was staying by your side
Just so I knew you were okay
And I was opening the door
Just to see if you would walk through
I started painting all the walls
Just to see if you liked the shade

[Chorus]
I would love just to be stuck to your side
Not with anybody else, anybody else
It's enough just to keep us occupied
Please don't go
I would love just to be stuck to your side
Not with anybody else, anybody else (Don't go)
It's enough just to keep us occupied (Please don't go)

[Verse 2]
You were holding out your hands
Hoping I'd be there to hold to
I went out to Amsterdam
Just so I could give you some space
But I kept opening my door
Just to see if you would walk through
But now I'm painting all my walls
Just to see if you like the shade
[Chorus]
I would love just to be stuck to your side
Not with anybody else, anybody else
It's enough just to keep us occupied
Please don't go
I would love just to be stuck to your side
Not with anybody else, anybody else (Don't go)
It's enough just to keep us occupied (Please don't go)

[Outro]
Not with anybody else, anybody else
Please don't go
Not with anybody else, anybody else, no


Please don't go


THE SHADE - Rex Orange County 「Lyrics」 - Pagsasalin para sa Filipino

(Dalawa, tatlo, apat) Sinasara ko lahat ng blind
Para lang makatulog ka magdamag
Nanatili ako sa tabi mo
Para lang alam kong okay ka
At binuksan ko na ang pinto
Para lang makita kung dadaan ka
Sinimulan kong ipinta ang lahat ng dingding
Para lang makita kung nagustuhan mo ang shade

[Koro]
Gustung-gusto ko na manatili sa iyong tabi
Hindi kasama ang iba, kahit sino pa


Ito ay sapat lamang upang panatilihing abala kami
Mangyaring huwag pumunta
Gustung-gusto ko na manatili sa iyong tabi
Hindi kasama ang sinuman, kahit sino pa (Huwag kang pumunta)
Ito ay sapat lamang upang panatilihing abala tayo (Pakiusap huwag pumunta)

[Berso 2]
Iniabot mo ang iyong mga kamay
Sana nandoon ako para hawakan
Lumabas ako papuntang Amsterdam
Para lang mabigyan kita ng space
Pero patuloy kong binuksan ang pinto ko
Para lang makita kung dadaan ka
Ngunit ngayon pinipinta ko ang lahat ng aking mga dingding


Para lang makita kung gusto mo ang lilim

[Koro]
Gustung-gusto ko na manatili sa iyong tabi
Hindi kasama ang iba, kahit sino pa
Ito ay sapat lamang upang panatilihing abala kami
Mangyaring huwag pumunta
Gustung-gusto ko na manatili sa iyong tabi
Hindi kasama ang sinuman, kahit sino pa (Huwag kang pumunta)
Ito ay sapat lamang upang panatilihing abala tayo (Pakiusap huwag pumunta)

[Outro]
Hindi kasama ang iba, kahit sino pa
Mangyaring huwag pumunta


Hindi kasama ang iba, kahit sino pa, hindi
Mangyaring huwag pumunta